Ďakujem všetkým za dôveru


a možnosť zveľaďovať ďalej


náš pekný Veľký Krtíš
Voľby do orgánov samosprávy vo Veľkom Krtíši

Kedysi sa nehovorilo: "Bývam vo Veľkom Krtíši, ale bývam na SÍDLISKU". Aj ja som sa narodil ako "sídlišťan" v roku 1960. Neskôr v roku 1968 sa zo sídliska stalo okresné mesto a časom strojnásobilo počet svojich obyvateľov a prišiel rok 1989. Veľmi rýchlo prvé slobodné voľby a stáli sme pred úlohou, čo urobiť pre našich občanov v ich meste. Rozhodli sme sa zmeniť sídlisko na mesto cestou budovania infraštruktúry a všetkého čo k životu v meste patrí: obnova materských a základných škôl, oprava ciest, chodníkov, rozširovanie parkovísk, budovanie športovísk a priestorov na využívanie voľného času. Za ostatných 20 rokov sa nám podarilo preinvestovať cca 15 mil. € z vlastných a iných zdrojov. Vďaka tomu sme najlepšie vybaveným mestom na Slovensku, v kategórii miest do 15.000 obyvateľov. Život v meste pulzuje a pribúdajú kočíky s novými "sídlišťanmi". Po týchto premenách rád hovorím, že som sa síce narodil ako "sídlišťan", ale dnes som hrdý VEĽKOKRTÍŠAN! Tak všetko dobré milí Veľkokrtíšania, hlavne veľa zdravia a dobrých rozhodnutí. To najbližšie nás čaká 15. 11. 2014.
O MNE
Ing. Dalibor Surkoš - primátor mesta Veľký Krtíš

Dovoľte mi, aby som sa predstavil. Narodil som sa v roku 1960 vo Veľkom Krtíši, keď vznikalo z dediny mesto a začínal sa príbeh s názvom Baňa Dolina. Maturoval som na našom gymnáziu a Vysokú školu banskú som absolvoval v Ostrave. V baníctve som začínal v Karvinej a loicky veľmi rýchlo pokračoval doma vo Veľkom Krtíši. Za 11 rokov v Bani Dolina som prešiel takmer všetko - od baníka v podzemí až po zástupcu hlavného inžiniera.

Do miestnej politiky som sa rozhodol vstúpiť už v roku 1990, kedy som bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva. Neskôr mi kolegovia navrhli, ako najmladšiemu, aby som kandidoval na post primátora a diskusie v zastupiteľstve vymenil za zodpovednosť pri priamom riadení mesta.Prvýkrát som dôveru od Veľkokrtíšanov dostal 23.1.1993 a s výnimkou rokov 2003 - 2006 sa snažím čo najlepšie spravovať a riadiť Veľký Krtíš až dodnes. Nastávajúce voľby budú už moje siedme - narodil som sa siedmeho... verím, že sedmička je moje šťastné číslo.

Som ženatý, mám dcéru a zatiaľ prvého milovaného vnuka Maxa. Od detstva milujem šport. Lyžoval som, hral futbal, basketbal a súťažne behal až do mojich 18-tich rokov. Dnes si rád rekreačne zahrám tenis. Moja práca ma naplno pohlcuje a tak mi veľa času na iné koníčky ani nezostáva. Na dovolenke alebo počas Vianoc rád siahnem po dobrej knihe - je v nich múdrosť a listovanie v nich má pre mňa stále neopakovateľné čaro.

Opäť sa teda uchádzam o post primátora. A aký by mal primátor byť? Mal by byť taký alebo onaký? Má šancu byť pre všetkých dobrý? Neviem. Viem však, že prácu primátora nesmie brať ako zamestnanie na osem hodín. To je málo. Tento post vnímam inak. Ideálne je ak sa primátor v danom meste narodil a vyrastal v ňom. S materinským mliekom nasával všetko čo patrí k životu jeho rodiny v jeho meste. Kamaráti zo škôlky, školy, prvé bitky, rozbité kolená, prvé lásky, hrdosť na svoje mesto, ktoré som dokázal reprezentovať v športe, rozrastajúce sa sídlisko a poznanie všetkých ulíc a zákutí. Všetci tí učitelia, ujovia a tety a potom kolegovia v práci. Primátor sa musí vedieť usmiať na ľudí a každý deň ich pozdraviť. Musí cítiť pulz mesta a musí mať víziu, čo, kde a ako pre ľudí v meste urobiť. Tešiť sa z toho, že sa ľudia cítia bezpečne a spokojne. Hovorí sa, že byť lekárom alebo učiteľom je poslanie, ale aj byť primátorom je poslanie. A teraz už o mne niečo viete.
MÁME ZA SEBOU, CHCEME UROBIŤ
Projekty vo volebnom období 2010 - 2014 nezostali iba na papieri.....


- Rekonštrukcia Základnej školy J. A. Komenského 4
zahŕňala modernizáciu a interiérové vybavenie, výmenu okien, dverí, zateplenie obvodových plášťov a zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ , ako aj rekonštrukciu telocvične a vytvorenie špeciálnych učební. V hodnote 1.530.000 €

- Modernizácia Základnej školy A.H. Škultétyho 9
projekt riešil rekonštrukčné práce, zateplenie obvodových stien a striech, výmenu okien, zníženie energetickej náročnosti, výmenu a doplnenie vnútorného vybavenia učební a rekonštrukcie telocvične v hodnote 1.331.000 €

- Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Poľná 2,
modernizáciou prešlo všetkých päť objektov materskej školy od výmeny okien cez zateplenie obvodového plášťa, nová je konštrukcia striech a doplnilo sa vnútorné vybavenia tried celkom za 1.213.000 €

- Regenerácia sídla mesta Veľký Krtíš
Projekt bol zameraný na obnovu centier miest a obcí. Stavebné práce zahŕňali rekonštrukciu komunikácie, parkovísk, chodníkov a sadové úpravy na Ulici M. R. Štefánika ako aj rekonštrukcia miestnej komunikácie, parkovísk, chodníkov na Námestí A. H. Škultétyho a na ulici J. A. Komenského za 1. 307. 000 €

- Malý zimný štadión
Projekt riešil rozšírenie občianskej vybavenosti dobudovaním malého zimného štadióna. Umelá ľadová plocha slúži na rozvoj rekreačných aktivít detí, mládeže a občanov nielen mesta Veľký Krtíš. Zimný štadión bol daný do prevádzky na jeseň roku 2011 za 989.400 €

- Parkovisko športovej zóny a parkoviská KBV, obnova chodníkov a miestnych komunikácií
Projekt riešil vybudovanie parkoviska športovej zóny a prístupových komunikácií a parkovísk na uliciach - Školská, M. R. Štefánika a Okružná spolu za 172.000 €

- Radové garáže na Ul. B. Němcovej
Projekt riešil výstavbu 78 radových garáží v lokalite Ul. B. Němcovej, Cieľom zámeru bolo riešiť dopravnú situáciu a nedostatok odstavných a parkovacích miest v tejto lokalite mesta. Investičný náklad: 586.000 €

- Zateplenie Základnej školy na Ul. Poľnej - telocvičňa
V rámci daného projektu boli realizované stavebné práce spojené s výmenou pôvodných okien za plastové a výmena podláh v telocvični ZŠ na Ul. Poľnej za 72.000 €

- Obnova a rekonštrukcie miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov v meste Veľký Krtíš
V histórii mesta ide o najväčšiu investíciu svojho druhu, z vlastných finančných prostriedkov. Zrekonštruovalo sa cca 26.700 m? miestnych komunikácií a parkovísk a 9.000 m? chodníkov. Investičný náklad: 557.000 €

- Nové detské ihriská v meste Veľký Krtíš
V roku 2014 pribudli všetkým veľkokrtíšskym deťom dve nové detské ihriská. Jedno na Ul. Píseckej, druhé na Ul. B. Němcovej. Ihriská ponúkajú šmýkačky, drevené domčeky, preliezačky, hojdačky, pieskoviská i tabuľu na maľovanie spolu za 14.000 €


Moju prácu už poznáte - ponúkam Vám svoju odbornosť, skúsenosti a nápadyČomu sa chcem ďalej venovať:

- Ďalšej obnove ciest, chodníkov a parkovísk

- Revitalizácii zelene, hlavne v parku Hôrka s využitím eurofondov

- Úspornejšiemu a ekologickejšiemu verejnému osvetleniu

- Zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľov cestou rozšírenia dosahu kamerového systému

- Zväčšeniu cintorína a jeho digitálnemu spracovaniu

- Ďalšej výstavbe nájomných bytov, čo umožní aj zvýšenie počtu obyvateľov

- Pripravili sme 600 nových pracovných miest a rokujeme s ďalšími investormi

- Podpore kultúry a udržaniu tradičných mestských podujatí

- Vytvoreniu voľno-časových aktivít v spolupráci s mládežníckymi organizáciami a podpore športu

- Podpore materských centier a otvoreniu detských jaslí

- Skvalitňovaniu podmienok v materských a základných školách

- Vytvoreniu denného stacionáru pre dospelých a spolupráca so seniorskými organizáciami


V rozhodovaní sa budem riadiť Vašimi názormi a potrebami
KONTAKT